Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Subbag. Keuangan

1. Menyusun anggaran belanja                
2. Melaksanakan dan Mengawasi pembukuan                
3. Melakukan penghitungan anggaran, akuntansi, dan verifikasi,                
4. Membuat pelaporan keuangan                
5. Mengurus masalah perbendaharaan dan                
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan                 
   bidang tugasnya.